wtorek, 10 kwietnia 2012

klasa 4 kartkówka zapis i czytanie liczb


A
  1. zapisz liczbę słowami:

317...................................................................................................

6009...................................................................................................

4017500...............................................................................................

..............................................................................................................

  1. Zapisz liczbę cyframi:
czterysta siedem .....................................


pięć tysięcy dwadzieścia........................................................

B
  1. zapisz liczbę słowami:

416...................................................................................................

9006...................................................................................................

5170050...............................................................................................

..............................................................................................................

  1. Zapisz liczbę cyframi:
dwieście osiem.....................................


cztery tysiące dwanaście........................................................Brak komentarzy: