wtorek, 10 kwietnia 2012

Powtórzenie geometria klasa 4


Nie "weszły " rysunki!!!

 1. Narysuj kąt o mierze 130°.
 2. Narysuj trójkąt prostokątny o dowolnych długościach bokach.
 3. Narysuj trzy odcinki równoległe.
 4. Zmierz kąt: 1. Dane są odcinki a b a b a b a b
i kilka zdań zapisanych
symbolicznie. Skreśl fałszywe.
 1. Narysuj okrąg o promieniu 3 cm w nim 2 średnice.
 2. Narysuj prostą a równoległą do b i przechodzącą przez punkt M.

 1. Narysuj dowolny czworokąt wklęsły.
 2. Narysuj okrąg o promieniu 4 cm. Jego środek nazwij O. Na okręgu zaznacz punkty A,B,C. Narysuj kąty <ABC i <AOC oraz zmierz je.
 3. Narysuj kąt o mierze 80°.
 4. Narysuj trójkąt rozwartokątny o dowolnych długościach bokach.
 5. Narysuj dwa odcinki prostopadłe.
 6. Zmierz kąt: 1. Narysuj koło o promieniu 2 cm w nim 2 cięciwy.
 2. Narysuj prostą d prostopadłą do e i przechodzącą przez punkt K.

 1. Narysuj okrąg o promieniu 4 cm. Narysuj jego średnicę, nazwij ją AB i wybierz na okręgu punkt C. Zmierz kąt < ACB

Brak komentarzy: