niedziela, 13 maja 2012

klasa 5- ułamki dziesiętne


A Obliczenia MOŻESZ wykonywać pisemnie na odwrocie, ale NAPISZ NUMER ZADANIA

 1. Oblicz 2,567+45,35
345+2,46

 1. Oblicz 245,6-12,34
741-34,2
 1. Pomnóż przez siebie liczby:
32,6 i 8,65
34,5 i 19
 1. Znajdź liczbę 15 razy większą od 4,5 …...................................
 2. Oblicz
32,5 ·1000 = …..............
42,45·10= …..............
352,3:100= …..............
7:10= …..............
 1. Listwy uszczelniające do okien kosztują 3 zł za metr. Do wykonania remontu okien w mieszkaniu potrzeba 12,5 m listwy. Jaki będzie koszt za-
  kupu listwy? …....................................................................................... …............................................................................................................
 2. Oblicz 43,5:0,4
 3. Krok dorosłego człowieka ma przeciętnie 0,6 metra długości. Ile kroków musi przejść człowiek dorosły, aby przebyć 75 metrów? …................... …............................................................................................................
 4. Ścianę łazienki o wymiarach 3 m × 1,5 m należy wyłożyć płytkami o wymiarach 30 cm × 30 cm. Ile co najmniej takich płytek trzeba kupić ?
  Jaki będzie koszt tego zakupu, jeżeli jedna płytka kosztuje 1,90 zł?
 5. Anka kupiła w sklepie pasmanteryjnym różne ozdobne tasiemki. Białą koronkę – 3,5 m po 0,70 zł za m.b., czarną aksamitkę – 5,6 m po 1,70 zł
  za m.b., Jaki jest całkowity koszt tych zakupów?
 6. Zamień 4m15cm=..................m
3kg12g=....................kg
2250 g= …................kg
ZADANIE DODATKOWE: UZUPEŁNIJ 4 · …..............+ 2,5= 7

B Obliczenia MOŻESZ wykonywać pisemnie na odwrocie, ale NAPISZ NUMER ZADANIA

 1. Oblicz 43,76+123,4
56,7+321

 1. oblicz 123,4-34,56
456-12,3
 1. Pomnóż przez siebie liczby:
24 i 32,8
1,12 i 34,7
 1. Znajdź liczbę 15 razy mniejszą od 4,5 …..................
 2. Oblicz
52,5 ·1000= …..............
62,45·10= …..............
152,3:100= …..............
9:10= …..............
 1. Operacja wszycia mankietu do bluzki kosztuje 0,25 zł brutto. Szwaczka w ciągu godziny wykonuje 30 takich operacji. Realny czas pracy na zmianie wynosi 7,5 godziny. Ile złotych brutto zarobi ta szwaczka w ciągu jednej zmiany?…....................................................................................... …............................................................................................................
 2. Oblicz 46,5:0,4
 3. W pewnej klasie liczącej aż 30 dzieci chłopcy stanowią 0,4 ogólnej liczby dzieci. Ile jest tam dziewczynek? …........................................................... …..............................................................................................................
 4. Ścianę łazienki o wymiarach 4 m × 2,5 m należy wyłożyć płytkami o wymiarach 20 cm × 25 cm. Ile co najmniej takich płytek trzeba kupić ?
  Jaki będzie koszt tego zakupu, jeżeli jedna płytka kosztuje 1,90 zł?
 5. Hanka zrobiła zakupy: 6 bułek po 30 gr, 0,75 kg twarogu po 10,40 zł, 0,5 pomidorów po 5,50 zł. Ile zapłaci za te zakupy?
 6. Zamień 4m15cm=..................cm
2kg22g=....................kg
4250 g= …................kg
ZADANIE DODATKOWE: UZUPEŁNIJ 5 · …..............+ 2,5= 8

Brak komentarzy: