środa, 2 maja 2012

praca klasowa geometria kl 4 figuryA
 1. Narysuj kąt o mierze 130°.
 2. Narysuj trójkąt prostokątny o dowolnych długościach bokach.
 3. Narysuj trzy odcinki równoległe.
 4. Zmierz kąt:
 1. Dane są odcinki 
symbolicznie. Skreśl fałszywe.

 1. Narysuj i oblicz obwód prostokąta o bokach długości 12 cm i 3 cm.
 2. Narysuj okrąg o promieniu 3 cm w nim 2 średnice.
 3. Lupa powiększa 3 razy. Jak duży będzie widok kwiatka o prawdziwej średnicy 2 cm?
 4. Narysuj prostą a równoległą do b i przechodzącą przez punkt M.
 1. Skonstruuj trójkąt z odcinków długości 4;5;7 cm.
 2. Narysuj dowolny czworokąt wklęsły.
 3. Narysuj kąt o mierze 220°.
 4. Skala mapy wynosi 1: 20 000. Jaka jest prawdziwa odległość między miastami, jeśli na mapie wynosi 16 cm?
 5. Oblicz obwód prostokąta o bokach długości 16 cm i 3 dm.
 6. Jaka będzie odległość na mapie o skali 1:25 000, jeśli naprawdę między tymi miastami jest 75 km ?
 7. Narysuj okrąg o promieniu 4 cm. Jego środek nazwij O. Na okręgu zaznacz punkty A,B,C. Narysuj kąty <ABC i <AOC oraz zmierz je.


B
 1. Narysuj kąt o mierze 80°.
 2. Narysuj trójkąt rozwartokątny o dowolnych długościach bokach.
 3. Narysuj dwa odcinki prostopadłe.
 4. Zmierz kąt:
 1. Dane są odcinki
i kilka zdań zapisanych symbolicznie.
Skreśl fałszywe
 1. Narysuj i oblicz obwód prostokąta o bokach długości 4 cm i 11 cm.
 2. Narysuj koło o promieniu 2 cm w nim 2 cięciwy.
 3. Lupa powiększa 5 razy. Jak duży jest owad, którego widok pod lupę ma 2 cm?
 4. Narysuj prostą d prostopadłą do e i przechodzącą przez punkt K.
 1. Skonstruuj trójkąt z odcinków długości 2;4;5 cm.
 2. Narysuj dowolny czworokąt wklęsły.
 3. Narysuj kąt o mierze 290°.
 4. Skala mapy wynosi 1: 25 000. Jaka jest prawdziwa odległość między miastami, jeśli na mapie wynosi 16 cm?
 5. Oblicz obwód prostokąta o bokach długości 2 dm i 23 cm.
 6. Jaka będzie odległość na mapie o skali 1:20 000, jeśli naprawdę między tymi miastami jest 80 km ?
 7. Narysuj okrąg o promieniu 4 cm. Narysuj jego średnicę, nazwij ją AB i wybierz na okręgu punkt C. Zmierz kąt < ACB

Brak komentarzy: