czwartek, 3 maja 2012

zróżnicowane zadania na kółko matematyczne szkoła podstawowa klasa 6


 1. Dane jest równanie: a·x = 1-x, gdzie x jest niewiadomą całkowitą, zaś a pewną liczbą, którą ja znam, a Ty nie. Poznaj ją.
 2. Jaką częścią doby jest kwadrans?
 3. Pociąg z A do B jechał z prędkością 100 km /h , po czym natychmiast ruszył z B do A. W drodze powrotnej jechał znacznie wolniej, bo tylko 25 km /h. Między miastami A i B jest 50 km . Ile czasu zajęła podróż w obie strony?
 4. Znajdź liczbę, która powinna stać na dziesiątym miejscu, jeśli początkowe są takie: 1;7;13;19;25...
 5. Iloczyn trzech liczb wynosi 36. Jakie to liczby?
 6. Szerokość prostokątnej działki wynosi 450 metrów, jej długość jest o 8/10 większa od szerokości. Na tej działce rośnie żyto, pszenica i owies. Obszar porośnięty owsem ma 9,3 ha, co stanowi ¾ powierzchni obsianej pszenicą. Na ilu hektarach rośnie żyto?
 7. W partii nasion 1/5 stanowią zanieczyszczenia. Wstępne oczyszczenie usunęło połowę z nich. Jaką część stanowią zanieczyszczenia w pozostałej po oczyszczeniu partii nasion ?
 8. Suma pól dwóch kwadratów wynosi 100 centymetrów kwadratowych, stosunek ich pól wynosi 3:4. Oblicz długości boków tych kwadratów.
 9. Sześcian pomalowany farbą rozcięto na 125 jednakowych sześcianów. Ile jest sześcianów niepomalowanych ?
 10. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego ma 150°. Ile boków ma ten wielokąt?
 11. Średnia wieku 27-osobowej grupy dzieci jest równa 14 lat. Jeśli do obliczania średniej doliczymy wiek opiekuna, to wzrośnie ona do 15 lat. Ile lat ma opiekun?
 12. Pies pogonił za lisem, który w momencie rozpoczęcia ucieczki znajdował się 30 metrów dalej. Jednym skokiem pies pokonuje 2 metry, lis 1m. W tym samym czasie, gdy lis wykonuje 3 susy, pies tylko 2. Czy pies dogoni lisa przed lasem, który jest o 20 metrów od początkowej pozycji lisa?
 13. Środki dwóch kolejnych boków kwadratu połączono ze sobą i z wierzchołkiem nie należącym do tych boków otrzymując trójkąt. Oblicz pole tego trójkąta, jeśli bok kwadratu wynosił 6 cm.

Brak komentarzy: