poniedziałek, 23 kwietnia 2012

obwód- kartkówka kl 4


A
 1. Oblicz obwód prostokąta, który ma boki długości 6 cm i 9 cm.
 2. Oblicz obwód kwadratu o boku 8 cm.
 3. Oblicz bok kwadratu, którego obwód wynosi 40 cm.
 4. Oblicz długość prostokąta, którego szerokość to 2 cm a obwód 18 cm.
  .
  B
 1. Oblicz obwód prostokąta, który ma boki długości 7 cm i 8 cm.
 2. Oblicz obwód kwadratu o boku 7 cm.
 3. Oblicz bok kwadratu, którego obwód wynosi 36 cm.
 4. Oblicz długość prostokąta, którego szerokość to 3 cm a obwód 18 cm.

wtorek, 10 kwietnia 2012

praca klasowa 4 zapis liczb


  Uwaga! Nie "weszły" osie z zadania 11
  A
 1. Zamień na zapis rzymski: 8=......
 2. Zamień na zapis arabski: IX=.....
 3. Zapisz słownie liczbę 1689 …..............................................
 4. Zapisz liczbę pięćset trzy cyframi.
 5. Narysuj odpowiednią oś i zaznacz na niej liczby: 4, 6, 9


 1. Zamień na zapis rzymski 160=.....
 2. Zapisz liczbę trzy tysiące piętnaście cyframi.….............................................
 3. Narysuj odpowiednią oś i zaznacz na niej liczby: 35, 40, 55, 70


 1. Zamień na zapis rzymski 1724=.....
 2. Zapisz liczbę 90050514 słownie ….............................................
 3. Odczytaj współrzędne podanych punktów:


 1. Zamień na zapis arabski: MMCDXLVII=.....
 2. Zapisz cyframi liczbę cztery miliony piętnaście
  .................................................................................
 3. Narysuj odpowiednią oś i zaznacz na niej liczby: 1080, 1100, 1120, 1150
  B
 1. Zamień na zapis rzymski: 4=......
 2. Zamień na zapis arabski: VII=.....
 3. Zapisz słownie liczbę 1986….............................................
 4. Zapisz liczbę pięćset trzynaście cyframi.
 5. Narysuj odpowiednią oś i zaznacz na niej liczby: 3, 7, 8


 1. Zamień na zapis rzymski 140=.....
 2. Zapisz liczbę trzy tysiące pięć cyframi.….............................................
 3. Narysuj odpowiednią oś i zaznacz na niej liczby: 45, 46, 49, 51


 1. Zamień na zapis rzymski 1427=.....
 2. Zapisz liczbę 8050615 słownie….............................................
 3. Odczytaj współrzędne podanych punktów:


 1. Zamień na zapis arabski: MDCLXVII=.....
 2. Zapisz cyframi liczbę trzy miliony pięćdziesiąt
  .................................................................................
  Narysuj odpowiednią oś i zaznacz na niej liczby: 1800, 2100, 2200, 2500

klasa 4 kartkówka zapis i czytanie liczb


A
 1. zapisz liczbę słowami:

317...................................................................................................

6009...................................................................................................

4017500...............................................................................................

..............................................................................................................

 1. Zapisz liczbę cyframi:
czterysta siedem .....................................


pięć tysięcy dwadzieścia........................................................

B
 1. zapisz liczbę słowami:

416...................................................................................................

9006...................................................................................................

5170050...............................................................................................

..............................................................................................................

 1. Zapisz liczbę cyframi:
dwieście osiem.....................................


cztery tysiące dwanaście........................................................Powtórzenie geometria klasa 4


Nie "weszły " rysunki!!!

 1. Narysuj kąt o mierze 130°.
 2. Narysuj trójkąt prostokątny o dowolnych długościach bokach.
 3. Narysuj trzy odcinki równoległe.
 4. Zmierz kąt: 1. Dane są odcinki a b a b a b a b
i kilka zdań zapisanych
symbolicznie. Skreśl fałszywe.
 1. Narysuj okrąg o promieniu 3 cm w nim 2 średnice.
 2. Narysuj prostą a równoległą do b i przechodzącą przez punkt M.

 1. Narysuj dowolny czworokąt wklęsły.
 2. Narysuj okrąg o promieniu 4 cm. Jego środek nazwij O. Na okręgu zaznacz punkty A,B,C. Narysuj kąty <ABC i <AOC oraz zmierz je.
 3. Narysuj kąt o mierze 80°.
 4. Narysuj trójkąt rozwartokątny o dowolnych długościach bokach.
 5. Narysuj dwa odcinki prostopadłe.
 6. Zmierz kąt: 1. Narysuj koło o promieniu 2 cm w nim 2 cięciwy.
 2. Narysuj prostą d prostopadłą do e i przechodzącą przez punkt K.

 1. Narysuj okrąg o promieniu 4 cm. Narysuj jego średnicę, nazwij ją AB i wybierz na okręgu punkt C. Zmierz kąt < ACB

egzamin poprawkowy klasa 4


Witam. 
Tutaj są zadania na egzamin poprawkowy dla ucznia klasy czwartej, który MOŻE nie otrzymać promocji do klasy piątej. Musi te zadania rozwiązywać w specjalnym zeszycie, który dostarcza mi do szkoły do sprawdzenia w podanych terminach. Zadania te są maksymalnie na ocenę dopuszczającą. Egzamin będzie z kilkunastu wybranych spośród poniższych. 

Uwaga

Wolne miejsce jest na zadania z ułamków !!!

Zestaw do 10.07....
 1. Oblicz sposobem pisemnym: 2015+456; 241+2432; 2432:4 265•65 465:7 607•312 7989:4 45•600000 ; 435+543; 657-421: 231+2648; 125+89+3245+1007; 4567-435; 432+343; 637-425: 321+2678; 125+45+3421+645; 6537-426
 2. Rozwiąż równania: 2x=44; 3a=72; x+4=65; b-4=60
 3. Oblicz sposobem pisemnym: 34,87- 21,65; 24,9+14,6; 42,809+3,76; 87,9-2,56
 4. Wykonaj działania: 1. Oblicz pola i obwody prostokątów o wymiarach: 5cm na 21cm; 3cm na 11cm; 41 cm na 36 cm.
 2. Narysuj okręgi o promieniach 2 cm (i w nim 3 średnice); 2,5 cm (i w nim 3 promienie).
 3. Narysuj koła o promieniach 3 cm(i w nim 3 cięciwy) oraz 1,5 cm (i zaznacz 3 dowolne punkty należące do tego koła).
 4. Narysuj kąty o mierze 20°, 30°,60°,90°,
 5. Wykonaj model prostopadłościanu o wymiarach 4cm na 10 cm na 5cm.
 6. Narysuj siatki prostopadłościanów, oblicz ich pola powierzchni całkowitej i objętości:
a) 3cm x 2 cm x 5 cm
b) 5 mm x 1 cm x 1 dm


Zestaw do 20.sierpnia
 1. Oblicz sposobem pisemnym: 2545+956; 561+8732; 2772:4 115•65 875:7 601•362 1329:4 45•800000 ; 735+573; 653-411: 281+2608; 335+19+7245+007; 4567-435; 432+349; 737-225: 31+267; 1775+5+321+6645; 637-46
 2. Rozwiąż równania: 4x=44; 6a=72; x+7=65; b-12=60
 3. Oblicz sposobem pisemnym: 47,87- 21,65; 24,9+93,7; 40,809+9,76; 87,6-2,46
 4. Wykonaj działania: 1. Oblicz pola i obwody prostokątów o wymiarach: 5cm na 12cm; 3cm na 9cm; 42 cm na 39 cm.
 2. Narysuj okręgi o promieniach 2 cm (i w nim 3 cięciwy); 2,5 cm (i w nim 3 promienie).
 3. Narysuj koła o promieniach 3 cm(i w nim 3 średnice) oraz 1,5 cm (i zaznacz 3 dowolne punkty nie należące do tego koła).
 4. Narysuj kąty o mierze 10°, 40°,70°,80°,
 5. Wykonaj model prostopadłościanu o wymiarach 5cm na 15 cm na 2cm.
 6. Narysuj siatki prostopadłościanów, oblicz ich pola powierzchni całkowitej i objętości:
a) 3cm x 3 cm x 1 cm
b) 10 mm x 1 cm x 1 dm


Zestaw do dnia egzaminu
 1. Oblicz sposobem pisemnym: 15+476; 6241+2432; 2222:4 ; 205•65 385:7 7•312 7689:4 45•900000 ; 635+513; 657-591: 231+48; 125+889+345+1097; 4597-495; 492+943; 639-25: 521+7678; 1335+451+421+6745; 637-26
 2. Rozwiąż równania: 2x=64; 9a=72; x+26=65; b-31=60
 3. Oblicz sposobem pisemnym: 4,87- 1,65; 24,29+14,46; 42,89+3,706; 57,9-2,56
 4. Wykonaj działania: 1. Oblicz pola i obwody prostokątów o wymiarach: 5cm na 23cm; 4cm na 11cm; 23 cm na 33 cm.
 2. Narysuj okręgi o promieniach 2,5 cm (i w nim 3 średnice);3 cm (i w nim 3 promienie).
 3. Narysuj koła o promieniach 2 cm(i w nim 3 cięciwy) oraz 3,5 cm (i zaznacz 3 dowolne punkty należące do tego koła).
 4. Narysuj kąty o mierze 25°, 35°,1°,89°,
 5. Wykonaj model prostopadłościanu o wymiarach 6cm na 6 cm na 6cm.
 6. Narysuj siatkę sześcianu o boku 3 cm, oblicz jego pole powierzchni całkowitej i objętość: